Reutilització de llibres

El projecte de reutilització es va iniciar a l'escola al curs 2007/08 i s'ha anat estenent de forma progressiva. En aquests moments la participació va des de 3r de Primària fins a 4t d’ESO, la qual cosa representa l'adhesió al programa d'uns 750 alumnes.

Objectius:

Gestió: 

L'òrgan de gestió és la Comissió de seguiment i gestió del programa de reutilització de llibres.

El Consell Escolar del dia 16 de maig de 2007 aprovà la seva composició:

Tasques:

Documents: