Assemblea General Ordinària 2018

En aquest espai podeu consultar la documentació que es debatrà, i en el seu cas es votarà, a l'assemblea de l'Associació de Mares, Pares i Tutors d'Alumnes de l’Escola de la Mare de Déu del Carme de Terrassa el proper dijous 8 de març de 2018 a les 20:30 al edifici de secundària, en compliment de la a Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques que actualment regula el règim legal de les associacions i fundacions a Catalunya. 

Documents relacionats: