Assemblea General Ordinària 2017

En aquest espai podeu consultar la documentació que es debatrà, i en el seu cas es votarà, a l'assemblea de l'Associació de Mares, Pares i Tutors d'Alumnes de l’Escola de la Mare de Déu del Carme de Terrassa el proper dijous 2 de març de 2017 a les 21:00 al edifici de secundària, en compliment de la a Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques que actualment regula el règim legal de les associacions i fundacions a Catalunya. 

Aquest any hi haurà renovació total de la Junta. Aquesta està formada per President, vicepresident, secretari, tresorer i 6 vocals. Segons els estatuts de l’AMPA es poden presentar tots aquells membres de l’AMPA que ho desitgin. Les candidatures s’hauran d’enviar al correu info@ampakarmel.cat abans del 23 de febrer de 2017.

Documents relacionats: