Consell escolar

Data de publicació: Jan 16, 2013 1:57:13 PM

El consell escolar del centre és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director o directora, professors, alumnes, personal d'administració i serveis, etc. [més informació]

En els centres privats concertats, el consell escolar debat i aprova els temes a proposta de la titularitat del centre.

 

Les persones del consell escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

 

El curs escolar 2012-2013, el procés electoral s'inicia el 3 de desembre de 2012.

Dijous 17/01/2013 a les 17:15 (sala de l’AMPA de secundària) es renova el representant de l’AMPA i el representant de secundària.