Reutilització‎ > ‎

Reutilització de llibres

El projecte de reutilització es va iniciar a l'escola al curs 2007/08 i s'ha anat estenent de forma progressiva. En aquests moments la participació va des de 3r de Primària fins a 4t d’ESO, la qual cosa representa l'adhesió al programa d'uns 750 alumnes.

Objectius:

 • Promoure la cooperació entre els alumnes, professorat  i famílies de l'escola.
 • Introduir, d'una manera pràctica en l'educació dels nois i noies, valors com: el saber compartir, la solidaritat, la igualtat, el respecte i la responsabilitat davant els materials comunitaris.
 • Potenciar el bon ús del llibre de text, la cultura del reciclatge i la reutilització de recursos.
 • Rebaixar la càrrega econòmica que cada curs suporten les famílies per l'adquisició dels llibres de text i material didàctic complementari.

Gestió: 

L'òrgan de gestió és la Comissió de seguiment i gestió del programa de reutilització de llibres.
El Consell Escolar del dia 16 de maig de 2007 aprovà la seva composició:

 • President/a del Consell escolar   
 • Administrador del Centre                                          
 • Representants dels Professors/es
 • President de l’AMPA
 • Representants dels pares i mares d'alumnes        

Tasques:

 • Preparar la documentació necessària per participar en el programa de reutilització de llibres.
 • Informació a les famílies i control de les sol.licituds d'adhesió i del pagament.
 • Realitzar la comanda de llibres a les editorials.
 • Controlar les peticions i el lliurament dels llibres, així com la seva distribució en els terminis corresponents.
 • Portar l'inventari dels llibres.
 • Supervisar el bon funcionament de la reutilització de llibres a l'escola.

Documents: