Que es l'AMPA?

Una Associació, sense afany de lucre, formada pels Pares/Mares i Tutors/res dels alumnes de l'escola Mare de Déu del Carme. L'AMPA Karmel es va registrar al Registre d'Associacions de Barcelona el 3 de març de 1988. Sotmesa al compliment d'uns Estatuts propis, te la responsabilitat de vetllar per la bona educació i els interessos dels nostres fills.


Quota:

A principi de cada curs escolar es cobrarà la quota anual de l'associació per alumne, fins a un màxim de dos alumnes per família, tal i com s'acorda en l'assemblea general. Les famílies que no tinguin domiciliat el rebut, poden pagar-ho en efectiu a les secretaries de l'escola. En cas de rebuts domiciliats que siguin retornats, s'aplicarà l'increment del costos de la devolució. 

Es necessari estar al dia del pagament d'aquesta quota per poder-se acollir als diferents projectes realitzats per l'AMPA; reutilització de llibres, de roba esportiva, beques, activitats per pares, etc..

La junta està formada per:

President Jaume Valls  
Vice-President Toni Casco
Tresorer David Vilar
Secretari Mina Dosta
Vocals Raül Fernàndez, Núria Llavina Ros, Xavi Casas Fernàndez

L'associació assumeix els objectius següents:

  1. Donar suport i assistència als membres de l'associació i, en general, als pares i mares d'alumnes, tutors i tutores, professorat i alumnat del centre i els seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l'educació dels seus fills i filles i, en general, de tot l'alumnat matriculat al centre.
  2. Promoure la participació dels pares, mares i tutors en la gestió del centre.
  3. Assistir els pares, mares i tutors d'alumnes en l'exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre quan sigui sostingut amb fons públics.
  4. Promoure la representació i la participació dels pares, mares i tutors en els consells escolars dels centres públics i concertats i altres òrgans col·legiats.
  5. Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l'entorn.
  6. Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l'elaboració de directrius per a la programació d'activitats complementàries, extraescolars o de serveis.
  7. Promoure les activitats de formació dels pares, mares i tutors, tant des del vessant cultural com de l'específic de responsabilització en l'educació familiar.
  8. D'altres que, en el marc de la normativa educativa, els assignin els seus estatuts.
  9. Promoure i realitzar tota mena d'activitats físic-esportives.

Estatuts

Per accedir als estatuts vigents de L'Associació de Mares, Pares i Tutors d'Alumnes del Col·legi Mare de Deu del Carme segueix el següent enllaç: Estatuts AMPA Karmel

Assembles 

Informació referent a les assembles segons l'any:

Reunions

Les reunions ordinàries de l'AMPA es realitzen el primer dijous de cada mes a les 22.00h a l'edifici de secundària, i l'assistència habitualment és oberta a tots els socis de l'AMPA. En cas de ser festiu o d'haver-hi algun impediment per realitzar-ho el primer dijous del mes, es buscarà la data factible mes propera.